Tillbaka

Sällskapets historia.


En söndagsmorgon i februari månad 1947 kom Karin och Ernst Liljeqvist till gudstjänsten i Oxfordsrörelsens lokaler,   när en kvinna kom fram till Ernst och bad honom gå hem till hennes man som låg starkt berusad i deras hem. Ernst gick hem till mannen, som visade sig vara Wilhelm Franck. Han satt hela dagen hos honom
och försökte föra ett samtal. Detta lyckades inte så bra, men de bestämde att träffas nästa dag och vara nyktra. De kom att träffas varje dag den närmaste tiden och hjälpte varandra att vara nyktra. De hade hört att det bildats ett Sällskapet Länkarna i Stockholm i januari 1945 och de tog kontakt med det och planerna på att bilda ett sällskap i Borås tog fart.

Den 23 februari 1947 träffades Gustav Sundström från Stockholm, Ernst Liljeqvist och Wilhelm Franck i Göteborg för att diskutera bildandet av ett sällskap i Borås. På initiativ av Gustav Sundström beslöt Liljeqvist och Franck att bilda Sällskapet Länkarna i Borås den 28 februari 1947. Den 1 mars 1947 uppvaktade Liljeqvist, Franck och Sundström socialvårdschefen A. Rodahl och redogjorde för det nybildade sällskapets ändamål. Rodahl blev först konfunderad
och undrade om en blind kunde leda en blind. Men Rodahl önskade sällskapet lycka till och var villig att stödja dess arbete. Han erbjöd även en mindre summa pengar till omkostnader.

Borås tidning besöktes och Redaktör Thulin kontaktades för en artikel om Sällskapets Länkarnas arbete, under rubriken " F.d. alkoholist hjälper olycksbroder" infördes en flera spalter lång artikel. De första medlemmarna kommer
till sällskapet och en del förfrågningar hade gjorts genom brev, telefon och besök. Den 18 mars 1947 kom det första stadgeförslaget. Paragraf 2, angående medlemskap är så intressant att den återges här, Sällskapet består av medlemmar, vilka varit intagna på alkoholistanstalt eller varit hemfallna åt spritmissbruk. Efter en tid gjordes förändringar i stadgarna men en sak hade stiftarna klart från början, Sällskapets ändamål är att hjälpa sjuka alkoholister att tillfriskna om de själva vill.

Lokalfrågan diskuterades men det fanns ingen lämplig lokal så mötena fick hållas i medlemmarnas hem.

Wilhelm Franck hade under en längre tid korresponderat med AA i Amerika. Han fick broschyrer och böcker som belyste arbetet och resultatet av detsamma. Han översatte denna litteratur " De tolv stegen" till svenska och Liljeqvist och Franck bearbetade denna översättning till svenska förhållanden. Efter en tids diskuterande om hur
ord och meningar skulle utformas kom den 24-09-1947 ett förslag till Sällskapet länkarnas Sju Punkter. Efter smärre justeringar av den språkliga utformningen trycktes dessa punkter i febr-1948, som kom att utgöra Boråslänkarnas idéprogram. Efter några år blev Idéprogrammet normgivande för alla sällskap i vårt land.

Sällskapet bedrev en intensiv verksamhet utåt. Vi deltog vid bildandet av sällskap i Göteborg och Malmö.

Medlemsantalet i slutet av 1948 var 124 personer och den stora frågan för sällskapet är lokalfrågan. Huset där lokalen ligger ska rivas, men sällskapet har blivit anvisade en lokal på Lilla Brännerigatan på 2 rum och kök.

23 oktober 1952 avlider en av våra stiftare, Wilhelm Frank. Hans översättningar av bl.a. de Tolv stegen, I dag och Vår väg har varit till stor hjälp i vårt arbete.

Sällskapet fortsätter att arbeta efter de 7 punkterna med uppladdningsmöten i Sleipnersalen.

Sällskapet firade sitt 10-års jubileum i läroverkets aula, där hade 1000 personer infunnit sig.

Sällskapet hade informationsmöten för allmänheten i läroverkets aula, som var mycket välbesökta.

1957 bildar Stockholmslänkarna en Riksorganisation, som vi inte vill tillhöra, därför inbjöds alla sällskap som ville
förbli Fria till en konferens i Folkets Hus 20-22 juni 1958. De Fria Sällskapen Länkarna bildades.

Lokalfrågan är åter aktuell och sällskapet vänder sig till Borås Stad för att få en lokal så stor att fredagsmötena
kan hållas där. Vi fick vänta några år innan vi fick vår nuvarande lokal på Sven Erikssonsgatan 30. Vårt första möte
i den nya lokalen hölls den 7 april 1965. Invigningen av lokalen hölls den 20 nov. 1965 där representanter från Borås Stad medverkade.

Aktiviteterna fortsätter i den nya lokalen och många alkoholister söker hjälp hos oss.

I maj 1988 brinner det i vår lokal och det blir stor oro i sällskapet om hur man ska kunna träffas och hålla möten,
men med hjälp av Borås Stad får vi tillfälliga lokaler ute i staden, bl.a. hos LP-stiftelsen. Under tiden renoveras vårt hus och man kan så småningom flytta tillbaka.

Sällskapet har många traditioner som började i sällskapets barndom och som följs än idag år 2017. Vi har Barnfest
på Trettondagen då tomten kommer och julen dansas ut, årsfest, höstfest och Borås Lucia samt Dopp i grytan och julotta och vi firar in det nya året med en fest på lokalen. Men den viktigaste av alla dessa traditioner är våra fredagsmöten som börjar 19.30 och som har gjort det ända från starten. Det är där som alkoholisten får sin kraft
att få leva nykter en dag i taget.

Den 28 februari 2007 fyllde Sällskapet 60 år och det firades med en fest på lokalen för våra medlemmar och
anhöriga och i maj med en Riksträff där deltagare från Sällskap i Sverige och Norge deltog i vårt firande. Detta gjordes även 2012 när Sällskapet fyllde 65 år.

Sällskapet tillhör Västra Sveriges Länkråd och har medlemmar som aktivt deltar i Rådets sammankomster. Vi tillhör också De Fria Sällskapen Länkarnas Samorganisation som bildades den 26 juni 1999 i Lycksele, men som lades ner den 6 november 2016 på Riksträffen i Jönköping.

Sällskapet har arrangerat Riksträffar 1978-1987-1997-2007-2012.